2. 8. 2015

pisk#   A   B   C   Č   D   E   F   G   H   CH   I   J   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Zpět  


Seznam umělých kosmických objektů - K


K - Ke Kf - Ki Kj - Km Kn - Kr Ks - Kv Kw - Kz
           
Kagayaki
Kaguja
Kaidun-1
KAISTSat
Kaituo 1A
Kaituo 1B
Kakehashi
Kalpana-1
Kanopus-V 1
Kanta-Kun
Ka-Sat 9A
KaStar 1
KazEOSat-1
KazEOSat-2
KazSat-1
KazSat-2
KazSat-3
Kedr
Kent Ridge-1
Kepler
KF-1
KH 11-13
KH-11 Block 3 F3
KH-12 Block 3-2
KHUSat-01
KHUSat-02
KickSat 1
Kiku 6
Kiku 7 (1)
Kiku 7 (2)
Kiku 8
Kimberley
Kinshachi 1
Kinshachi 2
Kirameki-2
Kirari
Kiseki
KITSat 1
Kitsat 2
KITSat 3
KITSat A
Kitsat B
Kizuna
KKS-1
Kluster 2 Dumsat
KO-23
KO-25
Kobalt 51
Kobalt 52
Kobalt 53
Kobalt 54
Kobalt 55
Kobalt 56
Kobalt 57
Kobalt 58
Kobalt 59
Kobalt 60
Kobalt 61
Kobalt 62
Kobalt 63
Kobalt 64
Kobalt 65
Kobalt 66
Kobalt 67
Kobalt 68
Kobalt 69
Kobalt 70
Kobalt 71
Kobalt 72
Kobalt 73
Kobalt 74
Kobalt 75
Kobalt 76
Kobalt-M 7
Kodama
Kolco 3L
Kolibri-2000
Kometa 12
Kometa 13
Kometa 14
Kometa 15
Kometa 16
Kometa 17
Kometa 18
Kometa 19
Kometa 20
Kompass-1
Kompass-2
KOMPSat-2
KOMPSat-3
KOMPSat-3A
KOMPSat-5
Kondor-E
Kondor-E 2
Kopernikus 2
Kopernikus 3
Koreasat 1
Koreasat 2
Koreasat 3
Koreasat 5
Koreasat 6
Koreasat 7
Koreasat 8
Koronas-F
Koronas-Foton
Koronas-I
Kosmos
Kospas-5
Kospas-6
Kospas-8
Kospas-11
Kospas-12
Kounotori 1
Kounotori 2
Kounotori 3
Kounotori 4
Kounotori 5
Kounotori 6
KR-1
Kristall
KS5 MF-2
KSat
KSat-2
Kua fu 1
Kuaizhou-1
Kuaizhou-2
Kukai
Kupon 1
KUTESat-1
Kwangmyongsong-1
Kwangmyongsong-2
Kwangmyongsong-3
Kwangmyongsong-3B
Kwangmyongsong-4
KySat-1
KySat-2

Žádné komentáře:

Okomentovat